Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Iga Kalinowska-Maksim, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, nr 14, lok. 62, 15-375 Białystok, NIP: 5423360731 , REGON: 383381703 (dalej „Kancelaria”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się̨ z nami również̇ mailowo pod adresem: kalinowska.maksim.adwokat@gmail.com

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Kancelaria otrzymuje dane osobowe swoich Klientów tylko bezpośrednio od nich samych.

 W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Kancelarii służą przede wszystkim do reprezentowania Państwa interesów, są więc one przetwarzane w celu ich prawidłowego wykorzystania w naszych analizach Państwa umów kredytowych, w wezwaniach, w zawezwaniach do próby ugodowej, w pozwach, w pismach procesowych, w apelacjach, a także w celu założenia i prowadzenia akt Państwa sprawy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe także dlatego, że jest to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania kierowane do Kancelarii za pośrednictwem formularza kontaktowego i wiadomości email.

Na jakiej podstawie prawnej Kancelaria przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zawartej między nami umowy, zgodnie z Art. 6 ust. 1b rozporządzenia unijnego.

Przetwarzamy Państwa dane także na podstawie, iż występują tak zwane prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1f rozporządzenia.

Przetwarzamy Państwa dane także dlatego, że jest to niezbędne do ochrony Państwa interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1d rozporządzenia unijnego).

Przetwarzamy Państwa dane także dlatego (imię, nazwisko, numer telefonu, email), że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości email.

Czy podanie nam danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów o świadczenie pomocy prawnej i rozliczenia działalności oraz wywiązania się Kancelarii z wymogów prawa. Nadto jest konieczne do udzielenia odpowiedzi zadanej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości email.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo do:  

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą̨, zawierają̨ przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane są przede wszystkim udostępniane instytucjom publicznym, a więc sądom i innym organom (jeśli reprezentujemy Państwa przed tymi instytucjami) oraz pracownikom Kancelarii. W innych wypadkach nie są udostępnianie innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a w przypadku danych uzyskanych na skutek wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego – tak długo jak jest to konieczne.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

 1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
  1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
  2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
  4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
 3. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
  2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.
 4. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
 5. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.