IGA KALINOWSKA MAKSIM

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iga Kalinowska-Maksim

Założycielka Kancelarii

Pomysłodawczynią i założycielką Kancelarii Kalinowska-Maksim jest doktor nauk prawnych i adwokat Iga Kalinowska-Maksim. Pani Mecenas jest członkiem kadry dydaktycznej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz koordynatorką ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”, którą organizuje Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pani adwokat jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Prawa Niemieckiego. Jest autorką publikacji z zakresu prawa karnego, w szczególności książki pt. „Fałszowanie produktów leczniczych. Aspekty prawne i kryminologiczne”.

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw karnych, administracyjnych, farmaceutycznych, medycznych, budowlanych oraz gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Kancelaria Kalinowska-Maksim ze swojego założenia jest miejscem, w którym podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne otrzymają kompleksową pomoc i wsparcie natury prawnej.

Kancelaria Klonowski

SG Doradcy Restrukturyzacyjni

Adwokat Karolina Grądzka

Stowarzyszenie BMW Podlasie

Z kim współpracujemy?

Kompleksowa pomoc prawna

Kompetencje zawodowe

Adwokat Iga Kalinowska-Maksim

Publikacje:

Adwokat Iga Kalinowska-Maksim jest autorką monografii pt. „Fałszowanie produktów leczniczych. Zagadnienia prawne i kryminologiczne”. Warszawa 2020, Wolters Kluwer.

Adwokat Iga Kalinowska-Maksim jest jednym ze współautorów monografii przygotowanej pod redakcją naukową E.M. Guzik-Makaruk i I. Sołtyszewskiego  pt. „Przestępczość farmaceutyczna w XXI wieku”. Monografia została wydana w 2022 roku.

Nadto jest autorką artykułów naukowych oraz współautorką monografii poświęconych fałszowaniu produktów leczniczych oraz prawu karnemu, m.in: 

– „Przeciwdziałanie fałszowaniu produktów leczniczych na przykładzie Polski w świetle projektu ALPhA„, E. Guzik-Makaruk, I. Kalinowska-Maksim, (w:) Przeciwdziałanie Patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym, red. W. Pływaczewski, A.Dobies, C.H.Beck Warszawa 2019;

– „Fałszowanie produktów leczniczych – uwagi na tle kodeksu karnego i regulacji pozakodeksowych„, (w:) Zeszyty prawnicze UKSW, 17.2., red.n.J. Zabłocki, Warszawa 2017;

– „Wybrane prawnokarne aspekty ochrony praw autorskich„, (w:) Studia Prawnoustrojowe nr 44, red.n. M. Różański, Olsztyn 2019, „Kara mieszana – próba oceny nowelizacji kodeksu karnego” (w:) Przyszłość Polskiego Prawa Karnego, Alternatywne reakcje na przestępstwo”, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grądzka, Olsztyn 2015;

– „Prawnoporównawcza analiza kryminalizacji terroryzmu w Polsce i w Niemczech„, (w:) Współczesne oblicza bezpieczeństwa, red. E. Guzik-Makaruk, E.Pływaczewski, Białystok 2015.

Specjalna oferta dla seniorów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iga Kalinowska-Maksim uczestniczy w programie „Karta Aktywnego Seniora” i oferuje 50% zniżki na usługi prawnicze. Zniżka obejmuje udzielanie porad prawnych, pisanie pism procesowych, prowadzenie spraw sądowych oraz prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej.