Wygrana w sprawie dodatku covidowego!

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku jest jednym z pierwszych w Polsce wyroków uwzględniających roszczenie o dodatek covidowy. Pojawiło się wiele kwestii utrudniających prowadzenie sprawy, jednakże zostały przez stronę powodową odpowiednio udowodnione.

Kancelaria poszukuje praktykanta…

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iga Kalinowska-Maksim poszukuje praktykanta. Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie? Zapraszamy do kontaktu.

Zostałam członkiem kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziękuję za tak liczny udział w szkoleniu!

Kara umowna za opóźnienie w terminie przeniesienia własności lokalu

Niniejszy wpis dotyczy koniecznej klauzuli, którą musi zawierać każda umowa przedwstępna (umowa deweloperska), i która w sposób realny chroni nabywcę lokalu mieszkalnego przed ewentualnymi nadużyciami dewelopera. Jest to klauzula zawierająca karę umowną zastrzeżoną na rzecz kupującego na wypadek opóźnienia w przeniesieniu własności lokalu.

Dodatek covidowy 2022 – nowe zasady rozliczania dodatków covidowych

Od 1 listopada 2021 roku obowiązują nowe zasady rozliczania dodatków covidowych. Wprowadzenie zmian miało ułatwić wskazanie osób uprawnionych do otrzymania dodatku covidowego oraz umożliwić precyzyjne obliczenie jego wysokości. W praktyce jednak powstały kolejne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze zmianami, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 r. (dalej: „polecenie”), które wprowadziło sygnalizowane zmiany.

Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?

Przez naruszenie ochrony danych osobowych rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 ust. 12 RODO). Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?

Dodatek covidowy po 31 maja 2021 roku

Lato 2021 roku pozwoliło „odetchnąć” od pandemii. Lekarze i inni pracownicy medyczni przestali mieć ciągły kontakt z chorymi na Sars-Cov-2, co spowodowało zmianę Polecenia Ministra Zdrowia w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego – tzw. dodatku covidowego.

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Skala zjawiska samowoli budowlanej w Polsce jest trudna do określenia. Według szacunków Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – obiektów budowlanych zbudowanych wbrew przepisom prawa budowlanego może być nawet pół miliona. W tym wpisie przedstawiam procedurę legalizacji samowoli budowlanej.

Przegląd błędów medycznych z orzecznictwa – część I

Poprzednie wpisy traktowały o błędach medycznych z perspektywy teoretycznej, choć nawiązywały do praktyk sądowych. Niniejszy wpis stanowi przegląd kilku interesujących przypadków, które oddają praktykę sądów polskich oraz ukazują na czym faktycznie polega błąd medyczny i jakie grożą za to konsekwencje.

Odmowa odbioru robót budowlanych przez wady

Moment odbioru robót budowlanych przez inwestora jest kluczowym zdarzeniem dla realizacji każdej inwestycji budowlanej. Na tym bowiem etapie inwestor będzie weryfikował jakość inwestycji, w szczególności pod względem występowania ewentualnych wad, natomiast wykonawca, z chwilą odbioru robót budowlanych, będzie mógł liczyć na otrzymanie wynagrodzenia oraz zwrot ewentualnych kaucji należytego wykonania umowy.