Błąd medyczny

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny

Przedmiotem poprzedniego wpisu były zagadnienia ogólne i prawnokarne dotyczące odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny. Niezależnie jednak od odpowiedzialności karnej – lekarz – a w niektórych przypadkach inne podmioty – może ponosić również odpowiedzialność cywilną, za szeroko rozumiane uchybienia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Błąd medyczny – perspektywa ogólna i prawnokarna

Każdy może ponosić odpowiedzialność za spowodowanie szkody drugiej osobie przy wykonywaniu swojego zawodu. Każdy zawód niesie za sobą pewne ryzyka, dlatego też na odpowiednie stanowiska zatrudnia się odpowiednio wykształcone i wykwalifikowane osoby. Wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich pacjentów. Niestety zdarza się, że lekarz dopuści się błędu medycznego. Wówczas powstaje pytanie o ewentualne konsekwencje takiego postępowania. W niniejszym wpisie przedstawiam pojęcie błędu medycznego w perspektywie ogólnej i prawnokarnej.