Błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd diagnostyczny

Odpowiedzialność za błąd diagnostyczny

Brak jest w polskim porządku prawnym definicji legalnej błędu medycznego (a w konsekwencji również jednej z jego postaci – błąd diagnostyczny). Oznacza to, że żadna ustawa, żaden akt prawny nie uregulował w sposób jednoznaczny tego pojęcia. Definicja ta została wypracowana dorobkiem judykatury oraz doktryny. Problematyka błędu medycznego jest jednak na tyle ważka, że doczekała się teoretycznej klasyfikacji. Błąd medyczny nie wyczerpuje bowiem całej problematyki związanej z nieprawidłowościami związanymi …

Odpowiedzialność za błąd diagnostyczny Read More »

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny

Przedmiotem poprzedniego wpisu były zagadnienia ogólne i prawnokarne dotyczące odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny. Niezależnie jednak od odpowiedzialności karnej – lekarz – a w niektórych przypadkach inne podmioty – może ponosić również odpowiedzialność cywilną, za szeroko rozumiane uchybienia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Błąd medyczny – perspektywa ogólna i prawnokarna

Każdy może ponosić odpowiedzialność za spowodowanie szkody drugiej osobie przy wykonywaniu swojego zawodu. Każdy zawód niesie za sobą pewne ryzyka, dlatego też na odpowiednie stanowiska zatrudnia się odpowiednio wykształcone i wykwalifikowane osoby. Wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich pacjentów. Niestety zdarza się, że lekarz dopuści się błędu medycznego. Wówczas powstaje pytanie o ewentualne konsekwencje takiego postępowania. W niniejszym wpisie przedstawiam pojęcie błędu medycznego w perspektywie ogólnej i prawnokarnej.