Apteki

Rękojmia prawidłowego prowadzenia apteki

Niniejszy wpis to hasłowe przedstawienie najważniejszych obowiązków farmaceutów – osób prowadzących aptekę ogólnodostępną. Ma on na celu dać punkt wyjścia do szczegółowych rozważań nad poszczególnymi regulacjami prawnymi.

Zakaz reklamy aptek

Niniejszy wpis stanowi przegląd regulacji prawnych i orzecznictwa w przedmiocie zakazu reklamy aptek. Na co mogą pozwolić sobie farmaceuci, a co może zostać zakwestionowane przez organy kontrolne? Zapraszam do lektury.

Jak otworzyć aptekę w 2021 roku?

Cykl poświęcony analizie uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej.