Rękojmia prawidłowego prowadzenia apteki

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki jest procesem trudnym, wymagającym wcześniejszego przygotowania, a zarazem dużej inwestycji. Jego uzyskanie nie gwarantuje jednak – mimo iż jest wydawane na czas nieoznaczony – że nigdy nie może zostać cofnięte, uchylone czy wygaszone.

Sprzedaż detaliczna produktów leczniczych jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, które z tego względu powierzone zostało wyłącznie odpowiednio wykształconym farmaceutom. Jako działalność regulowana podlega także merytorycznej kontroli Organów Inspekcji Farmaceutycznej.

Niniejszy wpis to hasłowe przedstawienie najważniejszych obowiązków farmaceutów – osób prowadzących aptekę ogólnodostępną. Ma on na celu dać punkt wyjścia do szczegółowych rozważań nad poszczególnymi regulacjami prawnymi. Każdy z nich zostanie omówiony odrębnym wpisem, tak aby jak najbardziej szczegółowo przedstawić możliwe problemy i zagrożenia oraz ich uniknąć, a tym samym ustrzec się przed karami, popełnieniem przestępstwa oraz narażeniem na utratę zezwolenia na prowadzenie apteki.

1. Obowiązek ustanowienia kierownika apteki oraz jego obowiązki i odpowiedzialność;

2. obowiązek posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w odpowiedniej ilości i asortymencie;

3. wymagania kadrowe i godziny otwarcia;

4. obowiązek należytego przechowywania druków recept lub unikalnych numerów identyfikujących receptę, prowadzenia ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań;

5. obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i odpowiedzialność za zaniechanie;

6. obowiązek zgłoszenia wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i odpowiedzialność za zaniechanie;

7. zasady wydawania leków pacjentom, z uwzględnieniem szczególnych wytycznych obrotu produktami zawierającymi substancje psychoaktywne;

8. szczególne zasady wydawania i rozliczania leków refundowanych, zagrożenia, kary;

9. zasady sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych;

10. zakaz reklamowania aptek i ich działalności;

11. obowiązek poddania się kontroli NFZ, możliwe zagrożenia i kary;

12. obowiązek poddania się kontroli WIF, możliwe zagrożenia i konsekwencje;

13. podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki;

14. zakaz sprzedaży produktów leczniczych w innym kierunku niż do pacjenta;

15. obowiązek przekazywania danych dotyczących zakupu produktów przez innych obywateli państw członkowskich UE.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.