Dodatek covidowy

Wygrana w sprawie dodatku covidowego!

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku jest jednym z pierwszych w Polsce wyroków uwzględniających roszczenie o dodatek covidowy. Pojawiło się wiele kwestii utrudniających prowadzenie sprawy, jednakże zostały przez stronę powodową odpowiednio udowodnione.

Dodatek covidowy 2022 – nowe zasady rozliczania dodatków covidowych

Od 1 listopada 2021 roku obowiązują nowe zasady rozliczania dodatków covidowych. Wprowadzenie zmian miało ułatwić wskazanie osób uprawnionych do otrzymania dodatku covidowego oraz umożliwić precyzyjne obliczenie jego wysokości. W praktyce jednak powstały kolejne wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze zmianami, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 r. (dalej: „polecenie”), które wprowadziło sygnalizowane zmiany.

Dodatek covidowy po 31 maja 2021 roku

Lato 2021 roku pozwoliło „odetchnąć” od pandemii. Lekarze i inni pracownicy medyczni przestali mieć ciągły kontakt z chorymi na Sars-Cov-2, co spowodowało zmianę Polecenia Ministra Zdrowia w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego – tzw. dodatku covidowego.