Dodatek covidowy po 31 maja 2021 roku

Lato 2021 roku pozwoliło „odetchnąć” od pandemii. Lekarze i inni pracownicy medyczni przestali mieć ciągły kontakt z chorymi na Sars-Cov-2, co spowodowało zmianę Polecenia Ministra Zdrowia w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego – tzw. dodatku covidowego.

Ale odkąd ilość przypadków wzrosła, warto sprawdzić, czy ponownie dodatkowe świadczenie Państwu przysługuje. Mimo iż jest o tym niezwykle cicho, to nadal obowiązuje. Wprawdzie ograniczono jego zakres, lecz nie odebrano całkowicie. Poniżej opis, komu przysługuje.

Od listopada 2020 roku do końca maja 2021 roku dodatek covidowy przysługiwał pracownikom wykonującym zawód medyczny na SOR i izbach przyjęć oraz osobom spełniającym szczegółowe kryteria (szczegółowo o dodatku covidowym w tym wpisie):

Polecenie, o którym mowa powyżej już nie obowiązuje. Minister Zdrowia zmienił je DECYZJĄ z dnia 28 maja 2021 r., która jako taka nie podlega publikacji z mocy prawa.

Zgodnie z treścią tej Decyzji, którą na swój wniosek otrzymałam drogą mailową – obecnie, tzn. po dniu 31 maja 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają pracownicy niemedyczni w zryczałtowanej kwocie za pracę świadczoną w czasie obowiązywania dawnego brzmienia Polecenia. Do Polecenia dodano dodatkowe punkty 1b-1d.

ALE TO NIE WSZYSTKO

Obecnie pracownicy medyczni nadal mogą otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne, czyli dodatek covidowy, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  1. Podmiot leczniczy musi być sklasyfikowany w wykazie jako poziom II;

Ponadto pracownik medyczny musi:

  1. uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych, w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2; oraz
  1. mieć bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Powyższe oznacza, że z samego faktu wykonywania świadczeń zdrowotnych na SOR, czy izbie przyjęć nie przysługuje już dodatek covidowy, ALE jeśli osoba wykonująca zawód medyczny w jednostce (oddziale), choćby to był SOR, czy izba przyjęć, umieszczonym w wykazie jako poziom II ma kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem to powinna otrzymać dodatek covidowy.

Wykaz, o którym mowa jest umieszczany na stronie NFZ.

Należy kliknąć na stronie oddziału NFZ w biało-czerwoną „flagę” bip w prawym górnym rogu, następnie po lewej stronie kliknąć w zakładkę „Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” i znaleźć najnowszy link o tej nazwie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *