Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?

Przez naruszenie ochrony danych osobowych rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 ust. 12 RODO). Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?