Wygrana w sprawie dodatku covidowego!

Z satysfakcją informuję, że w dniu 26.09.2022 roku zapadł wyrok na korzyść mojego Klienta uwzględniający powództwo o DODATEK COVIDOWY! 
 
Proces zakończył się już po 2 rozprawach zasądzeniem 40.000 zł wraz z odsetkami na rzecz lekarza, który w czasach pandemii – w okresie obowiązywania Polecenia Ministra Zdrowia – udzielał w bezpośrednim kontakcie świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym Sars-CoV-2 i z podejrzeniem zakażenia. Stanowiło to uwzględnienie powództwa w 90%. 
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku jest jednym z pierwszych w Polsce wyroków uwzględniających roszczenie o dodatek covidowy. Pojawiło się wiele kwestii utrudniających prowadzenie sprawy, jednakże zostały przez stronę powodową odpowiednio udowodnione. 
 
Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał na okoliczności, które uzasadniają uwzględnienie powództwa, w szczególności wskazując chociażby na to, że uczestniczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest pojęciem szerszym niż udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
Brak konieczności ewidencjonowania liczby pacjentów, czy czasu spędzonego z pacjentami covidowymi także został potwierdzony. 
Implikuje to mniejsze rygory dowodowe w procesach o dodatki covidowe a zatem większą szansę na udowodnienie roszczenia. 
 
Teraz oczekujemy, czy szpital zaskarży wyrok. Nie mniej to wspaniała wiadomość dla wszystkich medyków, którzy jeszcze nie zdecydowali się na podjęcie kroków na drodze sądowej. 
 
Lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny za pracę w okresie 1.11.2020 -31.05.2021 r. w kontakcie z pacjentami covidowymi lub za prace na sorze czy izbie przyjęć miał prawo otrzymania w sumie aż do 150 tyś złotych.
 
Okres przedawnienia roszczenia to 3 lata.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *